Resultados

3063
Encuestas Registradas!
105
Voluntarios!
180
Premiados!
Relació entre preocupacions i Províncies
Altres Preocupacions de les persones enquestades
  • totes aquestes però sobre tot em preocupa no tindre feina i aixó no em permet comprar un cotxe o una casa
  • animals abandonats, sense casa
  • homofòbia
  • Relació entre preocupacions i Províncies
    (%) Participació per Províncies
    (%) Participació per Edat
    (%) Participació per Sexe