Resultados

3063
Encuestas Registradas!
105
Voluntarios!
180
Premiados!
Relació entre activitats habituals i Províncies
Altres activitats que realitzen les persones enquestades
  • Idiomas
  • Fotografia
  • Escriure
  • manualidades
  • cuidar de la meua filla
  • (%) Participació per Províncies
    (%) Participació per Edat
    (%) Participació per Sexe